Zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych

 II  WJO wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

 CZAS TRWANIA KURSU:

1. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych:

a) z wyłączeniem specjalizowanych – 59 godzin,

Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej – 45 minut.

 CEL SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie się z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację.

2. Przygotowanie osoby szkolonej do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania manewrów osprzętem wózka.

3. Zaznajomienie się z zasadami obsługi codziennej wózka.

4. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy i przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

5. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 UCZESTNICY SZKOLENIA:

 Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

1.ukończona co najmniej szkoła podstawowa,

2.ukończone 18 lat,

3.zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

FORMY REALIZACJI SZKOLENIA:

Szkolenia realizowane będą:

1. metodą wykładów

2. metodą zajęć praktycznych

Na wykładach będą wykorzystywane:

1.filmy instruktażowe,

2.plansze,

3.tablice,

4.folie,

5.prezentacje multimedialne,

Prowadzimy szkolenia indywidualne i szkolenia dla grup, w zależności od potrzeb klienta.

DOKUMENTACJA  UZYSKANA PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU:

Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną złożonym przed Komisją Egzaminacyjną. Uczestnik, po pozytywnym zakończeniu szkolenia, uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane przez Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o.o.

Na życzenie uczestników wydajemy również uprawnienia w j. angielskim honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Nasz Ośrodek zajmuje się kompleksową organizacją szkolenia wraz z egzaminem UDT.

ZDOBYTE WIADOMOŚCI:

Słuchacz po zakończeniu kursu wykazuje się znajomością:

1. podstaw budowy i działania wózków różnych typów i napędów, która daje gwarancję ich prawidłowej eksploatacji;

2. obowiązujących przepisów BHP,

3. zasad poruszania się po terenie zakładu pracy,

4. bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

5. zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI:

Słuchacz po zakończeniu kursu potrafi:

1.prawidłowo obsługiwać układ manewrowy

2.bezpiecznie  i prawidłowo obsługiwać wózki jezdniowe wszelkiego typu z napędem elektrycznym, spalinowym i gazowym

3.dokonywać bezpiecznej wymiany butli gazowych stosowanych w wózkach jezdniowych

4.prawidłowo reagować w przypadku awarii

5.postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów BHP i P.POŻ.

6.udzielić pomocy przedlekarskiej w nagłych przypadkach przy pracy

ZAPISY NA SZKOLENIE:

1. Wypełnić druk zgłoszenia.

2. Wypełniony i podpisany przez kandydata druk zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Wypełniony i podpisany druk złożyć w biurze EOS w Myszków, Ul. Partyzantów 21

PROSZĘ O UWAŻNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA PISMEM DRUKOWANYM !!!

 

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię i Nazwisko

 

PESEL

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania

 

Adres  poczty elektronicznej (e-mail)

 

Nazwa i wybrany termin kursu

 

 

 

 

DANE DO FAKTURY

Nazwa Przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko)

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

 

adres

 

NIP

 

Tel. kontaktowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              …………………………………………………

 

Podpis, imię i nazwisko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.