Zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych

 I  WJO wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem

 CZAS TRWANIA KURSU:

 1. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych:

 a) z wyłączeniem specjalizowanych – 81  godzin,

 Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej – 45 minut.

 CEL SZKOLENIA:

 1. Zapoznanie się z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację.

 2. Przygotowanie osoby szkolonej do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania manewrów osprzętem wózka.

 3. Zaznajomienie się z zasadami obsługi codziennej wózka.

 4. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy i przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 5. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 UCZESTNICY SZKOLENIA:

 Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 1.ukończona co najmniej szkoła podstawowa,

 2.ukończone 18 lat,

 3.zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

 FORMY REALIZACJI SZKOLENIA:

 Szkolenia realizowane będą:

 1. metodą wykładów

 2. metodą zajęć praktycznych

 Na wykładach będą wykorzystywane:

 1.filmy instruktażowe,

 2.plansze,

 3.tablice,

 4.prezentacje multimedialne,

 Prowadzimy szkolenia indywidualne i szkolenia dla grup, w zależności od potrzeb klienta.

 DOKUMENTACJA  UZYSKANA PO ZAKOŃCZONYM SZKOLENIU:

 Kurs zakończony jest egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną i praktyczną złożonym przed Komisją Egzaminacyjną. Uczestnik, po pozytywnym zakończeniu szkolenia, uzyskuje zaświadczenie o ukończeniu kursu, wydane przez Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych Sp. z o.o.

 Na życzenie uczestników wydajemy również uprawnienia w j. angielskim honorowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

 Nasz Ośrodek zajmuje się kompleksową organizacją szkolenia wraz z egzaminem UDT.

 ZDOBYTE WIADOMOŚCI:

 Słuchacz po zakończeniu kursu wykazuje się znajomością:

 1. podstaw budowy i działania wózków różnych typów i napędów, która daje gwarancję ich prawidłowej eksploatacji;

 2. obowiązujących przepisów BHP,

 3. zasad poruszania się po terenie zakładu pracy,

 4. bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

 5. zasad udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

 ZDOBYTE UMIEJĘTNOŚCI:

 Słuchacz po zakończeniu kursu potrafi:

 1.prawidłowo obsługiwać układ manewrowy

 2.bezpiecznie  i prawidłowo obsługiwać ładowarkę

 3.prawidłowo reagować w przypadku awarii

 4.postępować zgodnie z wymaganiami i zasadami przepisów BHP i P.POŻ.

 ZAPISY NA SZKOLENIE:

 1. Wypełnić druk zgłoszenia.

 2. Wypełniony i podpisany przez kandydata druk zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Wypełniony i podpisany druk złożyć w biurze EOS w Myszków, Ul. Partyzantów 21

 

PROSZĘ O UWAŻNE WYPEŁNIENIE FORMULARZA PISMEM DRUKOWANYM !!!

 

DANE UCZESTNIKA SZKOLENIA

Imię i Nazwisko

 

PESEL

 

Data i miejsce urodzenia

 

Adres zamieszkania

 

Adres  poczty elektronicznej (e-mail)

 

Nazwa i wybrany termin kursu

 

 

 

 

DANE DO FAKTURY

Nazwa Przedsiębiorstwa (lub imię i nazwisko)

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail)

 

adres

 

NIP

 

Tel. kontaktowy

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                                              …………………………………………………

 

Podpis, imię i nazwisko

 

Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.