Zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych według RODO

Cel szkolenia: 

 •   Prezentacja nowych przepisów o ochronie danych  osobowych,

 •   Omówienie działań pozwalających na realizację nowych obowiązków IOD,

 •   Zaznajomienie osób zajmujących się ochroną danych osobowych oraz mających styczność z dokumentacją zawierającą dane osobowe oraz z potencjalnym ryzykiem związanym z przetwarzaniem danych osobowych,

 •   Nabycie przez uczestników informacji niezbędnych do prawidłowego przestrzegania zasad bezpieczeństwa informacji zgodnych z RODO,

 •   Umiejętność stosowanie  klauzul, zgód i klauzul informacyjnych,

 •   Założenia i prowadzenie rejestru czynności przetwarzania.

Metodyka szkolenia:

 •   Szkolenie ma charakter wykładowo-dyskusyjny

 •   Prezentacja multimedialna

 •   Praktyczne przykłady

 •   Panel dyskusyjny

Adresaci szkolenia:

 • Osoby pełniące funkcję ABI jako przyszłych IOD

 • Pełnomocnicy ds. SZBI

 • Osoby odpowiedzialne za wdrożenie PDIA

 • Osoby zainteresowane ochroną danych osobowych

 • Informatycy odpowiadający za zgodność systemów informatycznych z RODO

Czas trwania szkolenia: 7 godzin

Uczestnicy otrzymają:

 • materiały szkoleniowe z prezentacji,

 • przykładowy zestaw dokumentów do wdrożenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji,

 • komplet formularzy do przeprowadzenia Analizy Ryzyka.

Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2019. Wszelkie prawa zastrzeżone.