Kursy na podesty ruchome

Kurs na podesty ruchome

Prowadzimy kurs na podesty ruchome, który przeznaczony jest dla osób, które chcą otrzymać uprawnienia UDT. Coraz częściej używane są podesty ruchome na budowach oraz przy pracach montażowych, dlatego szkolenia te są niezbędne do tego, aby móc je obsługiwać profesjonalnie.

Podest ruchomy (zwyżki) Kat. IP - urządzenie dźwigowe zakończone koszem lub platformą koszową służące do podnoszenia osób i materiałów w czasie prac budowlanych lub montażowych na wysokościach.

 

Oferta

Kursy obejmują szeroki zakres wiedzy teoretycznej i praktykę. Każde szkolenie na podesty ruchome jest podzielony na działy, które włączają szczegółowe informacje na temat stanowiska roboczego i przepisów BHP oraz przepisów dozoru technicznego, budowy, konserwacji i obsługi urządzenia. Kurs jest prowadzony zgodnie z programem UDT.

 

Rodzaje uprawnień
Prowadzone przez nas szkolenia pomagają w zdobyciu następujących uprawnień UDT:

 • IP: wszystkie powyższe typy podestów ruchomych

 

 

Czas trwania kursu

 • liczba godzin teoretycznych: 25 godzin
 • liczba godzin praktycznych: 10 godzin

(godziny lekcyjne, 1 godz. zajęć = 45min.)

 

UCZESTNICY SZKOLENIA:

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

 

FORMY REALIZACJI SZKOLENIA: 
Szkolenia realizowane będą:
1. metodą wykładów
2. metodą zajęć praktycznych

 

Na wykładach będą wykorzystywane:

 • filmy instruktażowe,
 • plansze,
 • tablice,
 • folie,
 • prezentacje multimedialne,
Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.