Szkolenia BHP

Szkolenia BHP

Oferujemy Państwu pełen zakres szkoleń, zgodnych z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy, z dnia 27 lipca 2004.

 1. Szkolenie wstępne - instruktaż ogólny

Instruktaż ogólny powinny odbyć nowo zatrudnieni pracownicy oraz studenci odbywający praktykę studencką

 1. Szkolenia okresowe

Celem szkolenia okresowego jest aktualizacja i ugruntowanie wiadomości, umiejętności pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zaznajomienie ich z nowymi rozwiązaniami techniczno – organizacyjnymi w tym zakresie. Szkolenie okresowe odbywają:

 1. Dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami.

Pierwsze szkolenie okresowe dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami przeprowadza się w okresie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia pracy na tym stanowisku (w tym okresie osoba będąca dyrektorem lub kierownikiem nie może przeprowadzać instruktażu stanowiskowego).Szkolenie okresowe dla pracodawców, osób kierujących pracownikami, technologów i organizatorów produkcji, przeprowadza się w formie kursu, nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 1. Dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, technologów i organizatorów produkcji oraz pracowników administracyjno- biurowych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenia okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (pracownicy fizyczni, pracownicy produkcji itd.) przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata.

 1. Dla pracowników administracyjno - biurowych.

Pierwsze szkolenie okresowe osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, technologów i organizatorów produkcji oraz pracowników administracyjno- biurowych należy przeprowadzić w okresie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach. Szkolenie okresowe pracowników administracyjno-biurowych odbywa się nie rzadziej niż co 6 lat.

 1. Dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby.

Pierwsze szkolenie dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się w terminie do 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie okresowe pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się w formie kursu nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Celem szkolenia jest nauczenie udzielania pierwszej pomocy u reagujących i niereagujących ofiar wypadków oraz zdobycie umiejętności w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Bardzo

Jako organizator szkoleń zapewniamy:

 1. Programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;
 2. Wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia w zakresie:
 3. a) prawa pracy;
 4. b) tematyki bhp i ppoż;
 5. c) udzielania pierwszej pomocy
 6. Wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia.

4.Właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci:

- programów szkolenia,

- dzienników zajęć,

- protokołów przebiegu egzaminów,

- rejestru wydawanych zaświadczeń.

Na wykładach będą wykorzystywane:

- filmy instruktażowe,

- plansze,

- tablice,

- folie,

- prezentacje multimedialne,

- fantom do ćwiczeń z udzielania pierwszej pomocy.

 

PAMIĘTAJ!!!

Jeżeli kogoś zatrudniasz to zgodnie z przepisami jesteś zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy /art.237 Kodeksu Pracy/.

 

Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.