Kursy na podesty ruchome

Zapraszamy na szkolenie w zakresie obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgiem.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą otrzymać uprawnienia UDT.

 

 

 

I  WJO wózki jezdniowe podnośnikowe specjalizowane ze zmiennym wysięgiem

 

 

CZAS TRWANIA KURSU:

 1. Obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych:
 2. a) z wyłączeniem specjalizowanych – 35 godzin,

Czas trwania jednostki lekcyjnej teoretycznej i praktycznej – 45 minut.

 

CEL SZKOLENIA:

 

 1. Zapoznanie się z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację.
 2. Przygotowanie osoby szkolonej do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania manewrów osprzętem wózka.
 3. Zaznajomienie się z zasadami obsługi codziennej wózka.
 4. Zaznajomienie się z obowiązującymi przepisami bhp, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy i przepisami bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 5. Zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA:

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest:

 

 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • ukończone 18 lat,
 • zaświadczenie lekarza o braku przeciwwskazań do wykonywania w/w zawodu.

 

 

FORMY REALIZACJI SZKOLENIA:

Szkolenia realizowane będą:

 1. metodą wykładów
 2. metodą zajęć praktycznych

 

Na wykładach będą wykorzystywane:

 

 • filmy instruktażowe,
 • plansze,
 • tablice,
 • prezentacje multimedialne,

 

Prowadzimy dla grup, w zależności od potrzeb klienta.

 

 

Nasz Ośrodek zajmuje się kompleksową organizacją szkolenia wraz z egzaminem UDT.

 

Europejski Ośrodek Szkoleń Zawodowych 2013 - 2021. Wszelkie prawa zastrzeżone.